اردشیر

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: ardešir) به معنی شهریاری و پادشاهی مقدس ، کسی که دارای چنین شهریاری است ؛ (در اعلام) نام چند تن از پادشاهان هخامنشی .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما