ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اردا

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: ardā) (اوستایی) اَرتا ، مقدس ؛ (در اعلام) فرزند هیستاسب هخامنشی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ