ارتامن

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: artā man) (اَرتا = مقدس + من = اندیشه) ، اندیشه‌ی مقدس ؛ (در اعلام) نام فرزند سمردیس .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما