اراسب

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: arāsb) (= اراسپ) ، ← اراسپ ؛ (در اعلام) از بزرگان ماد ، معتمد خاص کوروش .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما