ادیم

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: adim) (عربی) چرم ؛ پوست دباغی شده ؛ پوست .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما