احیا

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: ahyā) (عربی) زندگان ، زندگی ، زندگی از نو ؛ خاندان‌ها ، قبیله‌ها .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما