ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آی‌پارا

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: āy pārā) (ترکی) ماه پاره ، پاره‌ی ماه ؛ (به مجاز) زیبا رو .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ