ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آلان

فرهنگ نام‌ها

(تلفظ: ālān) (= الان ، اران) [اران /arrān/ = آران ، آلان و الان : آر (= آریا) + ان (پسوند مکان)] ، روی هم به معنی سرزمین آریایی‌ها ؛ نام سرزمینی در شمال غربی ایران که روس‌ها به آن نام آذربایجان را داده‌اند ؛ اعراب نام پارسی این شهر (آران) را تغییر داده و اران (بر وزن شداد) نامیدند .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ