پاد

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. پادزهر، ضد، مخالف
۲. حامی، دارنده، نگهبان
۳. اورنگ، تخت، سریر

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما