مزایا

فرهنگ مترادف و متضاد

امتیازات، امتیازها، برتریها، رجحانها، فزونیها، فواید، مزیتها، منافع

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما