علاقه

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. اشتیاق، بستگی، پیوستگی، تعشق، تعلق، تمایل، توجه، دلبستگی، رابطه، شوق، عشق، عطش، محبت، میل، وابستگی
۲. املاک، دارایی
۳. بند
۴. دنباله
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما