شوق

فرهنگ مترادف و متضاد

آرزومندی، اشتیاق، دلبستگی، ذوق، رغبت، شور، علاقه، هوس

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما