شور

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. ذوق، شوق، وجد، هیجان
۲. پرنمک، نمکسود، نمکین
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما