خاکروبه

فرهنگ مترادف و متضاد

آشغال، خاشاک، خاکدان، رشت، زباله، مزبله

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما