ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خاطره

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. حافظه، ذهن، یاد
۲. یادبود، یادگار
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما