خاطره

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. حافظه، ذهن، یاد
۲. یادبود، یادگار

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما