خاطرنشان

فرهنگ مترادف و متضاد

اعلام، تفهیم، حالی، گوشزد، متذکر، یادآور

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما