بادوام

فرهنگ مترادف و متضاد

۱. پایدار، پاینده، دیرپا، مستدام ≠ بیدوام
۲. محکم

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما