اشتیاق

فرهنگ مترادف و متضاد

آرزومندی، تعشق، رغبت، شوق، عطش، علاقه، میل، وجد، هوس
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما