ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گلابتون

فرهنگ فارسی معین

(گُ بَ) (اِ.) گل های برجسته که با رشته های طلا یا نقره روی پارچه می دوزند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ