ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

کرستوان

فرهنگ فارسی معین

(کَ رَ) (اِ.) قپان ، ترازوی بزرگ .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ