پیمایش

فرهنگ فارسی معین

(پِ یِ) (اِمص .) 1 - پیمودن ، طی کردن . 2 - اندازه گیری ، مساحت کردن .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما