متوفی

فرهنگ فارسی معین

(مُ تَ وَ فّا) [ ع . ] (اِمف .) مرده ، فوت شده .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما