قرفه

فرهنگ فارسی معین

(قِ فَ یا فِ) [ ع . قرفة ] (اِ.) 1 - پوست درخت و جز آن . 2 - پوست درختی است شبیه به دارچین ، دارچین .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما