قانت

فرهنگ فارسی معین

(نِ) [ ع . ] (اِفا.) مطیع ، فرمانبردار.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما