ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

شبدر

فرهنگ فارسی معین

(شَ دَ)(اِ.)گیاهی است از تیرة پروانه - واران که ی کساله یا دوساله است و برخی گونه های پایا نیز دارد. برگ هایش مرکب از سه برگچه است . گل هایش سفید یا قرمز یا صورتی است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ