شال

فرهنگ فارسی معین

(اِ.) نوعی پارچة ساده یا گلدار که از پشم یا کرک بافند.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما