سناریو

فرهنگ فارسی معین

(س ) [ ایتا. ] (اِ.) فیلم نامه ، داستان مخصوص فیلم سینما.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما