سفیه

فرهنگ فارسی معین

(سَ) [ ع . ] (ص .) 1 - نادان . 2 - احمق . 3 - ابله .
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما