ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

سره سره

فرهنگ فارسی معین

(سَ رَ یا رِ. ~ . ) (ق مر.) خوب و از روی دقت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ