سازمند

فرهنگ فارسی معین

(مَ) (ص مر.) 1 - ساخته و آماده . 2 - سازگار. 3 - سزاوار.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما