ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ریواس

فرهنگ فارسی معین

(اِ.) گیاهی است با ساقة سفید و برگ های بزرگ و پهن ، مزة ترش دارد و دارای مقدار زیادی ویتامین C می باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ