ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دکلته

فرهنگ فارسی معین

(دِ کُ تِ) [ فر. ] (ص . اِ.) لباس زنانه که قسمت بالاتنة آن باز است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ