ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

خوردی

فرهنگ فارسی معین

(خُ رْ دِ) (اِ.) غذای آبکی ، مانند آش و آبگوشت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ