تصمیم

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ ع . ] (مص م .) اراده کردن ، آهنگ انجام کاری کردن .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما