ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

تراورس

فرهنگ فارسی معین

(تِ وِ) [ فر. ] (اِ.) تخته های چوبی ضخیم که در زیر ریل های راه آهن به طور عرضی قرار می دهند، ریل بند (فره ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ