ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزغ

فرهنگ فارسی معین

(بَ زَ) ( اِ.) قورباغه .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ