ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

برداشت

فرهنگ فارسی معین

(بَ) (مص مر.) 1 - جمع آوری محصول . 2 - صبر، بردباری . 3 - پیشرفت و ترقی . 4 - عمل گرفتن چیزی قبل از موقع پرداخت یا تقسیم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ