ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اشانتیون

فرهنگ فارسی معین

(اِ) [ فر. ] (اِ.) نمونه ای معمولا کوچک و مجانی از کالا که برای تبلیغ عرضه می شود، نمونه (فره ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ