ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اردور

فرهنگ فارسی معین

(اُ دُ) [ فر. ] (اِ.) خوراکی معمولاً اشتهاآور که قبل از غذای اصلی خورده شود، پیش غذا. (فره ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ