ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آمیختن

فرهنگ فارسی معین

(تَ) [ په . ] (مص م .) 1 - درهم کردن یا شدن ، مخلوط کردن یا شدن .2 - معاشرت . 3 - همخوابگی . 4 - جفت گیری .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ