آمرزگار

فرهنگ فارسی معین

(مُ زْ یا زِ) (ص فا.) آمرزشکار.
خرید اشتراک
درباره
ارتباط با ما