آمرزش

فرهنگ فارسی معین

(مُ زِ) (اِمص .)بخشایش گناه از طرف خدا، مغفرت .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما