آمال

فرهنگ فارسی معین

[ ع . ] ( اِ.) جِ امل ؛ امیدها، آرزوها.

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما