آلی

فرهنگ فارسی معین

(ص نسب .)1 - سرخی .2 - سرخی نیم رنگ .

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما