ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

آجودان

فرهنگ فارسی معین

[ فر. ] (اِ.) 1 - افسری که در خدمت افسر عالی رتبه باشد. 2 - (عا.) آژان ، مأمور پلیس .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ