ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گله وا

گویش مازنی

بادی که از سمت غرب و گیلان وزد و آغاز آن،ابری شدن و بارندگی ...
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ