ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

درفی کلا

گویش مازنی

از توابع دهستان جلال ازرک جنوبی بابل
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ