ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ترشه

گویش مازنی

۱هرچیز ترشی که مانند سوخته ی تریاک باشد و از شیره ی ماده ...
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ