ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

بزگئشت

گویش مازنی

بگذشت – در اصطلاح به سیر شدن زمان اطلاق شود
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ