ایژد ایژد

گویش مازنی

صوتی که توسط آن گاوها به مبارزه تحریک شوند

برای این واژه معنی دیگری پیشنهاد دهید. پس از تأیید، معنی پیشنهادی با نام‌تان در سایت منتشر خواهد شد.

خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما